Zavedamo se pomena varovanja okolja v katerem bivamo, ter si prizadevamo za odjem, reciklažo in regeneracijo rabljenih polipropilenskih in polietilenskih proizvodov (HDPE, LDPE in LLDPE). Ti se ponavadi kopičijo na deponijah v ogromnih količinah in s tem predstavljajo grožnjo čistemu in zdravemu okolju. Rabljene proizvode obogatimo in pretvorimo v visoko kvalitetne reciklirane materiale, ki ohranjajo vse ključne lastnosti čiste surovine in jih vračamo trgu za nadaljno uporabo. Ravno recikaža lastnih proizvodov je namreč tisti člen, ki ustvarja harmonično razmerje med industrijskim ter naravnim bivanjskim okoljem. S tem izpolnjujemo našo vizijo k čistejšem okolju ter naši skupni boljši prihodnosti.